Prekybos juodaisiais kalnais sistema. Juodasis sąrašas: 15 pavojingų produktų, kurie aptikti ir Lietuvoje - DELFI Verslas

Tą atstumą važiuojame lėtai ir ilgai, nes šalikelėse nuolat zuja laukiniai gyvūnai. Taip pat kopinėjo laukinių bičių medų. Nors pas vakarų apačius taip pat buvo paplitęs matriarchatas, kartais vyriausias sūnus pasilikdavo kartu su žmona gyventi su savo tėvais. Pareigos nebuvo paveldimos ir dažniausiai perimamos skirtingų šeimų narių.

Išplėstinę šeimą sudarydavo vyras ir žmona, jų dar nesusituokę vaikai, jų ištekėjusios dukterys, tų dukterų vyrai ir ištekėjusių dukterų vaikai. Tokiu būdu, šeimų grupę jungė moteriška giminystės linija matriarchalinis modelis į kurią vyrai galėjo patekti po vedybų palikę savo tėvų šeimą.

Kai duktė išteka, jai ir jos vyrui pastatomas naujas būstas. Tokiame kaime viršiausia buvo vyriausioji motina. Nors pas vakarų apačius taip pat buvo paplitęs matriarchatas, kartais vyriausias sūnus pasilikdavo kartu prekybos juodaisiais kalnais sistema žmona gyventi su savo tėvais.

Visos gentys pripažino sororatines ir leviratines santuokas. Visi apačių genties vyrai įvairiais lygmenimis vengė prekybos juodaisiais kalnais sistema žmonos giminaičių — tai ypač būdavo pastebima uošvienės ir žento atvejais. Skirtingose apačių grupėse šis vengimo lygmuo skirdavosi. Sudėtingiausia eurų dolerio prekybos strategija buvo išplėtota čirikavų bendruomenėje, kur vyrai bendraudami su giminaičiais, kurių vengė, turėjo naudoti netiesioginę mandagią kalbą ir jiems buvo draudžiama būti šių giminaičių regėjimo lauke.

Lygiai taip pat su juo elgdavosi jo moteriškos lyties čirikavų giminaitės. Apačių nuotaka. Kai kurios šeimos dirbdavo kartu vietinėse grupėse, kurios vykdydavo tam tikras ceremonijas, kartu prekiaudavo ir kariaudavo. Tokiai vietiniai grupei vadovavo vadas vyras, kuris turėjo didžiausią įtaką tarp grupės narių dėka savo reputacijos. Grupės vadas buvo artimiausias pagal savo socialinį vaidmenį lyderiui apačių kultūrose.

Pareigos nebuvo paveldimos ir dažniausiai perimamos skirtingų šeimų narių. Vado įtakingumas buvo stiprus tiek, kiek jis buvo vertinamas — nei vienas grupės narys nebuvo verčiamas sekti vadą. Vakarų apačių gerai vertinamas vadas turėjo būti darbštus, dosnus, objektyvus, pakantus, sąžiningas ir iškalbus. Daugelio apačių vietinės grupės susijungdavo į būrius. Būrių organizacija buvo stipresnė pas čirikavus ir vakarų apačius, tuo tarpu pas lipanus ir meskelerus, ji buvo silpna.

prekybos juodaisiais kalnais sistema

Navachų grupės į būrius nesibūrė, greičiausiai dėl to, kad tai nebuvo palanku verčiantis avininkyste. Tačiau navachai turėjo organizuotas grupes, kurios buvo didesnės nei apačių išplėstinės šeimos, tačiau mažesnės nei vietinė grupė ar būrys. Aukštesniame organizaciniame lygmenyje vakarų apačiai burdavosi į būrius, kuriuos Grenvilis Gudvinas angl.

prekybos juodaisiais kalnais sistema

Grenville Goodwin pavadino grupėmis. Jikarilų būriai sudarydavo moietes, greičiausiai dėl šiaurrytinių pueblų įtakos. Be to vakarų apačiai ir navahai turėjo motininių klanų sistemą, kurie toliau susiburdavo į fratres greičiausiai įtakojant rytų pueblams. Genties samprata tarp apačių buvo menkai išvystyta ir buvo tiesiog priimta parodyti minimalų svetingumą ta pačia kalba kalbantiems, panašiai besirengiantiems akcijų opcionai reiškiantys pavyzdį panašių papročių žmonėms [9].

Septynios apačių gentys nebuvo politiškai vieningos nepaisant paplitusios nuomonės [10] ir neretai net buvo priešai viena kitoms, pavyzdžiui, lipanai kovojo prieš meskelerus kartu su komančiais. Giminystės sistemos[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Apačių gentims buvo būdingos prekybos juodaisiais kalnais sistema skirtingos giminystės sistemos: čirikavų tipo ir jikarilų tipo [11]. Čirikavų tipo sistema buvo pas čirikavus, meskelerus ir vakarų apačius, tačiau pastarųjų sistema kiek skyrėsi nuo abiejų ir buvo šiek tiek panaši į navahų sistemą.

Jikarilų sistema, kuri primena dakotų ir irokėzų giminystės sistemas, būdinga jikarilams, navahams, lipanams ir lygumų apačiams. Navahų sistema kiek skyrėsi ir turėjo panašumų su čirikavų sistema. Lipanų ir lygumų apačių sistemos buvo labai panašios. Čirikavų sistema[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Apačių vaikai  m. Čirikavai turėjo keturis skirtingus žodžius seneliams įvardinti: -chú [12]  — močiutei iš motinos pusės, -tsúyé — seneliui iš motinos pusės, -chʼiné — močiutei iš tėvo pusės ir —nálé — seneliui iš tėvos pusės.

Papildomai, senelių broliai ir seserys vadinami tuo pačiu žodžiu; tokiu būdu, močiutė iš motinos pusės, močiutės iš motinos pusės seserys ir broliai vadinami —chú. Be to, senelių terminas yra abipusis, tai yra, seneliai taip prekybos juodaisiais kalnais sistema vadins savo anūkus pagal motinos arba tėvo liniją.

Pavyzdžiui, kalbančiojo prekybos juodaisiais kalnais sistema iš motinos pusės bus vadinama —chú ir tapati močiutė kalbantijį taip pat vadins —chú. Čirikavai neskiria atskiru giminystės terminu pusbrolių ir seserų nuo brolių ir seserų. Tokiu būdu tas pats žodis naudojamas broliui ir pusbroliui ar seseriai ir pusseserei įvardinti.

Forex kar seçenekleri: strateji ve analizler Prekybos opcionais abcd. Forex modelio prekyba Tattersall 1.

Papildomai dar naudojamas terminas nusakyti kalbančiojo lyčiai skirtingai nei lietuviški terminai brolis ir sesuo : -kʼis — tos pačios lyties brolis, sesuo ar pusbrolis, pusseserė ir —ląh — priešingos lyties.

Tai reiškia, kad jei kalbantysis yra vyras, tai brolį jis vadins -kʼis, o seserį —ląh. Jei šnekantysis yra moteris, tai savo brolį vadins —ląh, o savo seserį -kʼis. Čirikavų santykiai su priešingos lyties broliais ir seserimis yra paremti dideliu santūrumu ir pagarba, o priešingos lyties pusbrolių ar pusseserių dažniausiai tiesiog vengdavo. Dviem skirtingais žodžiais įvardinami tėvai, priklausomai nuo lyties: -mááʼ — motina ir —taa — tėvas.

Taip pat du žodžiai nusako vaikus, priklausomai nuo lyties: -yáchʼeʼ — duktė ir -gheʼ — sūnus. Tėvų broliai ir seserys identifikuojami kartu, nepriklausomai nuo lyties: -ghúyé — teta ar dėdė iš motinos pusės motinos brolis ar sesuo-deedééʼ — teta ar dėdė iš tėvo dvejetainis parinkties pavyzdys tėvo brolis ar sesuo. Šie terminai yra abipusiai kaip ir senelių bei anūkų terminai. Tai reiškia, kad -ghúyé taip pat galima pavadinti savo sūnėną ar dukterėčią.

Jikarilų sistema[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Skirtingai nuo čirikavų sistemos, jikarilai seneliams įvardinti turi tik du žodžius skirtingoms lytims: -chóó — močiutė ir —tsóyéé — senelis. Nėra atskirų terminų dėl motinos ar tėvo pusės senelių.

Siųsti draugui

Šie terminai taip pat naudojami įvardinti senelių vaikams priklausomai nuo lyties. Tokiu būdu žodžiu —chóó vadinama močiutė ir jos seserys tiek iš motinos, tiek iš tėvo pusės ; žodžiu —tsóyéé vadinamas prekybos juodaisiais kalnais sistema ir jo broliai. Šie terminai nėra abipusiai.

prekybos juodaisiais kalnais sistema

Yra du žodžiai kiekvienam iš tėvų. Šie terminai taip pat naudoti įvardinant tėvų tos pačios lyties brolius ar seseris: -ʼnííh — motina arba teta motinos sesuo-kaʼéé — tėvas arba dėdė tėvo brolis.

Naršymo meniu

Papildomai naudoti terminai nusakyti priešingos lyties dėdei ar tetai: -daʼá̱á̱ — dėdė iš motinos pusės motinos brolis ir —béjéé — teta iš tėvo pusės tėvo sesuo. Du terminai buvo naudoti broliams ir seserims. Jie taip pat naudoti priešingos lyties pusbroliams ar pusseserėms įvardinti: -kʼisé — tos pačios lyties brolis, sesuo ar pusbrolis, pusseserė jei kalbantysis vyras, taip vadina brolius ir pusbrolius, jei kalbantysis moteris, taip vadina seseris ir pusseseres ; -láh — priešingos lyties brolis, sesuo ar pusbrolis, pusseserė jei kalbantysis vyras, taip vadina seserį ir pusseserę, jei kalbantysis moteris, taip vadina brolį ir pusbrolį.

Taip pat yra dar trys terminai besiremiantys kalbančiojo amžiumi: -ndádéé — vyresnioji sesuo, -´-naʼá̱á̱ — vyresnysis brolis, -shdá̱zha — jaunesnis brolis arba sesuo. Taip pat papildomai naudojami skirtingi žodžiai motinos brolių ir tėvų seserų vaikams įvardinti: -zeedń — tėvo sesers ar motinos brolio vaikas tiek tos pačios, tiek priešingos lyties kalbančiajam-iłnaaʼaash — vyriškos lyties tėvo sesers ar motinos brolio sūnus naudojamas tik kalbant vyrams.

Apačiai – Vikipedija

Tėvų vaikai įvardinami taip pat kaip ir tos pačios lyties brolių ar seserų vaikai ar tos pačios lyties pusbrolių ar pusseserių vaikai: -zhácheʼe — duktė, tos pačios lyties kalbančiojo atžvilgiu brolio ar sesers duktė, -gheʼ — sūnus, tos pačios lyties brolio ar sesers sūnus. Yra atskiri terminai priešingos lyties kalbančiojo atžvilgiu brolio arba sesers vaikui: -daʼá̱á̱ — priešingos lyties brolio ar sesers duktė, -daʼ — priešingos lyties brolio ar sesers sūnus.

Apačių namo karkasas. Čirikavų žiniuonio būstas. Visi apačiai gyvendavo trijų tipų būstuose. Pirmasis — vigvamaskurį naudojo gyvenantys lygumose.

Parašyti atsiliepimą

Antras būsto tipas — vikiupas, tam tikra lūšnelė, vigvamo rūšis. Šis namelis — tai apie 2,5 m aukščio medinis rėmas sutvirtintas jukos pluoštais ir dengtas žolių krūmais. Šias lūšneles dažniausiai statydavosi apačiai gyvenę kalnuose. Jei šeimos narys, gyvenęs lūšnelėje miršta, ji sudeginama. Trečias būsto tipas — hoganas angl. Tokį namuką statėsi ir navahai. Tai paprastas apvalus, kupolo pavidalo krūmų namukas, kurio grindys buvo sulig žeme.

Jis buvo apie dviejų metrų aukščio ties centru ir apie dviejų su puse metrų skersmens.

Vokietijos geografija Prekybos juodaisiais kalnais sistema

Karkasui pastatyti buvo naudojamos ilgos nenudžiuvusios ąžuolų ar gluosnių šakos, kurias įbesdavo į žemę ar įkišdavo į specialiai iškastas duobutes. Šios šakos buvo prekybos juodaisiais kalnais sistema apie 30 cm atstumu viena nuo kitos ir viršuje surištos jukos lapų pluoštu.

Ant jų stogą dengdavo vietinių žolių Andropogon gerardii ir Xerophyllum tenax ryšuliais, surištais virvutėmis. Dūmų angą padarydavo virš centrinės laužavietės. Kailis, dengentis įėjimą buvo pakabintas ant skersinio.

prekybos juodaisiais kalnais sistema

Į kurią pusę buvo lūšnelės anga neturėjo reikšmės. Apsaugai nuo lietaus ant viršaus buvo užmetamos kailių atplaišos.

Lyjant, jei nebuvo reikalinga ugnis, net dūmų anga buvo uždengiama. Karštu, sausu oru didesnė stogo dangos dalis buvo nuimama. Tokiam namukui pastatyti prireikdavo apie trijų dienų. Toks būstas buvo šiltas ir komfortiškas, net ir sningant. Jos rinkdavo žoles lovoms įrengti ir keisdavo jas kai opciono prekyba auksu mcx suvysdavo ar sušlapdavo… Tačiau, anksčiau apačiai neturėjo nuolatinių namų, tad jos nesivargindavo su valymu.

Kadangi skirtingos apačių gentys gyveno kiek skirtingose gamtinėse sąlygose, tai turėjo įtakos ir jų mitybos skirtumams.

prekybos juodaisiais kalnais sistema

Medžioklė[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Indėnai medžioja bizonus žiemą. Medžioklė buvo vyrų reikalas, nors pasitaikydavo ir išimčių priklausomai nuo medžiojamo gyvūno ir kultūros pvz. Prieš medžioklę dažniausiai vykdavo įmantrūs ritualai, tokie kaip pasninkavimas ir žiniuonio ang.

Medicine man vedamos religinės apeigos prieš ir po medžioklės. Lipanų kultūroje, elnią saugojo Kalnų dvasia, todėl buvo atliekamas šios dvasios pamaloninimo ritualas, kad elnio prekybos juodaisiais kalnais sistema būtų sėkminga.

Žudant medžiojamus gyvūnus reikėjo laikytis tam tikrų religinių taisyklių daugelis buvo aprašomos religiniuose pasakojimuosekurios nurodydavo kaip papjauti gyvūną, kaip melstis ir kaip tinkamai sunaikinti kaulus.

Tarp pietų atapaskų buvo paplitusi sėkmingo grobio dalyba. Pavyzdžiui, tarp meskelerų iš medžiotojo, kuriam medžioklė buvo sėkminga, tikimasi, kad jis atiduos pusę savo grobio jį lydėjusiems kompanionams ir tiems, kuriems trūksta valgio stovykloje.

Juodasis tektitas | KERTELĖ SIELAI- natūralių akmenukų parduotuvė internete

Rūpestis dėl kitų bendruomenės individų rodo didelį socialinį įsipareigojimą ir dosnumą. Taip buvo galima užsitarnauti pagarbą gentainių tarpe. Labiausiai paplitęs ginklas iki europiečių invazijos prekybos juodaisiais kalnais sistema lankas su strėlėmis.

Buvo naudojamos įvairios medžioklės taktikos. Vienu atveju maskavimuisi naudodavo gyvūnų galvas, o švilpimu viliodavo gyvūnus prieiti arčiau. Taip pat stengdavosi nuvarginti gyvūną — medžiotojai išsidėstydavo įvairiuose taškuose ir vienas nuo kito gindavo gyvūnus kol šie pavargdavo.

Panašiai elgdavosi ir stengiantis nuvaryti gyvūnus prie stataus šlaito, nuo kuriuo šie nukrisdavo. Kai kurių gyvūnų valgymui galiojo tabu. Skirtingos gentys turėjo skirtingus tabu. Keletas labiausiai paplitusių pavyzdžių: lokiaipekariaikalakutaižuvysvarlėsgyvatėsvabzdžiaipelėdoskuguarai ir kojotai.

prekybos juodaisiais kalnais sistema