Kas yra daugiašalė prekybos sistema

Finansų rinkos ir jų rūšys Draudimo bendrovės turi dideles pinigų atsargas, kurias jos investuoja į akcijasobligacijas ir išvestinių finansinių priemonių rinkas. Finansų maklerio įmonė — juridinis asmuo, kurio nuolatinė veikla yra profesionalus vienos ar kelių investicinių paslaugų teikimas tretiesiems asmenims ir arba profesionalus vienos ar kelių investicinės veiklos rūšių vykdymas. Daugiašalė prekybos sistema ir organizuotos prekybos sistema privalo turėti ne mažiau kaip tris aktyvius narius arba naudotojus, iš kurių kiekvienas turi turėti galimybę bendrauti su kitais nariais ar naudotojais nustatant finansinės priemonės kainą. Šio įstatymo antrajame ir trečiajame skyriuose nustatyti reikalavimai netaikomi: 1 draudimo įmonėms, taip pat įmonėms, užsiimančioms perdraudimo ar draudimo rizikos perdavimo veikla; 2 asmenims, teikiantiems investicines paslaugas išimtinai juos patronuojančioms įmonėms, jų dukterinėms įmonėms arba juos patronuojančių įmonių kitoms dukterinėms įmonėms; 3 asmenims, kurie atsitiktinai teikia investicines paslaugas užsiimdami profesine veikla, reglamentuojama teisės aktais ar etikos kodeksais, nedraudžiančiais teikti investicines paslaugas; 4 asmenims, kurie sudaro sandorius tik savo sąskaita ir neteikia kitų investicinių paslaugų. Finansų rinkos: Forex rinka Kaip jau minėjome, Forex rinkos ir jos apimties didėjimas per pastaruosius 40 metų buvo įspūdingas. Priežiūros institucija šią informaciją perduoda Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, jeigu ji paprašo.

kas yra daugiašalė prekybos sistema

Įstatymo paskirtis 1. Šio įstatymo paskirtis — reguliuoti visuomeninius santykius siekiant užtikrinti sąžiningą, atvirą ir efektyvų finansinių priemonių rinkų veikimą, investuotojų interesų apsaugą bei sisteminės rizikos ribojimą.

Forex prekybos sistema \

Šiuo įstatymu siekiama suderinti finansinių priemonių rinkų reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

Įstatymo taikymo sritis 1. Šis įstatymas nustato reikalavimus, kurių turi laikytis finansų maklerio įmonės ir reguliuojamos rinkos.

Rinkos informacija

Kai kurie šio įstatymo reikalavimai šiame įstatyme numatytais atvejais mutatis mutandis taikomi licencijuotoms kredito įstaigoms, joms teikiant investicines paslaugas ir arba vykdant investicinę veiklą.

Šio įstatymo ketvirtasis skyrius yra taikomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 • Ekonominės diversifikacijos strategija
 • Prekybos opciono simuliatoriumi programinė įranga
 • PIRMASIS SKYRIUS
 • Pasirinkimo sandorių kalba
 • Kas yra Daugiašalė Prekybos Sistema? | krepsinionaktis.lt žodynas, Prekybos finansų sistema
 • Citatos 22 straipsnis.

Šio įstatymo antrajame ir trečiajame skyriuose nustatyti reikalavimai netaikomi: 1 draudimo įmonėms, taip pat įmonėms, užsiimančioms perdraudimo ar draudimo rizikos perdavimo veikla; 2 asmenims, teikiantiems investicines paslaugas išimtinai juos patronuojančioms įmonėms, jų dukterinėms įmonėms arba juos patronuojančių įmonių kitoms dukterinėms įmonėms; 3 asmenims, kurie atsitiktinai teikia investicines paslaugas užsiimdami profesine veikla, reglamentuojama teisės aktais ar etikos kodeksais, nedraudžiančiais teikti investicines paslaugas; 4 asmenims, kurie sudaro sandorius tik savo sąskaita ir neteikia kitų investicinių paslaugų.

Italijos įstatyminio dekreto Nr. Šio įstatymo suteikiamos teisės neapima investicinių paslaugų teikimo sandorio šalies teisėmis, kai sandorius sudaro viešieji juridiniai asmenys, vykdantys valstybės skolos valdymo funkcijas, taip pat Europos centrinių bankų sistemos nariai, vykdantys Europos Ekonominės Bendrijos steigimo bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nustatytas funkcijas ar analogiškas funkcijas pagal valstybių narių nacionalinę teisę.

kas yra daugiašalė prekybos sistema

Šio straipsnio 5 dalis licencijuotoms kredito įstaigoms taikoma mutatis mutandis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos 1.

Buveinės valstybė narė: 1 finansų maklerio įmonės atžvilgiu — ta valstybė narė, kurioje yra registruota įmonės buveinė. Jei kitoje valstybėje narėje įsteigta finansų maklerio įmonė pagal tos valstybės narės teisę neturi registruotos buveinės arba finansų maklerio įmonės teisėmis veikia fizinis asmuo — ta valstybė narė, kurioje yra įmonės arba fizinio asmens buveinė; 2 reguliuojamos rinkos atžvilgiu — ta valstybė narė, kurioje yra registruota reguliuojamos rinkos buveinė.

Jei kitoje valstybėje narėje įsteigta reguliuojama rinka pagal tos valstybės narės teisę neturi registruotos buveinės — ta valstybė narė, kurioje yra reguliuojamos rinkos buveinė.

Daugiašalė prekybos sistema — finansų maklerio įmonės arba rinkos operatoriaus administruojama kas yra daugiašalė prekybos sistema sistema, kurioje pagal neleidžiančias veikti savo nuožiūra taisykles suderinami trečiųjų asmenų ketinimai pirkti ir parduoti finansines priemones, lemiantys sandorių dėl finansinių priemonių sudarymą.

kas yra daugiašalė prekybos sistema

Dukterinė įmonė — kaip tai apibrėžta Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme. Šiame punkte numatytų finansinių priemonių apibrėžimą nustato m.

Prekybos finansų sistema. Finansų rinkos

Europos Komisijos reglamentas EB Nr. Pinigų rinkos priemonės — priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje — iždo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai ir kita, išskyrus mokėjimo priemones.

Finansinių priemonių portfelis — investuotojo turimų finansinių priemonių rinkinys.

 • Akcijų pasirinkimo sandoriai po nutraukimo
 • Kvietimo parinkčių strategijos rašymas
 • Apie rinkas — Nasdaq Baltic
 • Iq options broker apžvalga
 • Kas yra Daugiašalė Prekybos Sistema? | krepsinionaktis.lt žodynas
 • Finansų rinkos: Forex rinka Kaip jau minėjome, Forex rinkos ir jos apimties didėjimas per pastaruosius 40 metų buvo įspūdingas.

Finansų maklerio įmonė — juridinis asmuo, kurio nuolatinė veikla yra profesionalus vienos ar kelių investicinių paslaugų teikimas tretiesiems asmenims ir arba profesionalus vienos ar kelių investicinės veiklos rūšių vykdymas. Kitose valstybėse narėse įsteigtos finansų maklerio įmonės gali neturėti juridinio asmens statuso.

Finansų maklerio įmonės filialas — su buveinės geriausių variantų prekybininkai nesutampantis ir juridinio asmens teisių neturintis finansų maklerio įmonės padalinys, kuris teikia tik tas investicines paslaugas ir kas yra daugiašalė prekybos sistema vykdo investicinę veiklą ir gali teikti tik tas papildomas paslaugas, kurias leidžia teikti finansų maklerio įmonės licencija.

Visi padaliniai, kuriuos finansų maklerio įmonė įsteigė toje pačioje priimančiojoje valstybėje narėje, yra laikomi vienu filialu. Finansų maklerio įmonės vadovas — kaip apibrėžtas finansų įstaigos vadovas Finansų įstaigų įstatyme.

Investavimo rekomendacija — finansų maklerio įmonės arba kliento iniciatyva klientui teikiama asmeninio pobūdžio rekomendacija dėl vieno ar kelių sandorių, susijusių su finansinėmis priemonėmis.

Investicinės paslaugos ir investicinė veikla toliau — investicinės paslaugos — su viena ar keliomis finansinėmis priemonėmis susijusios šios paslaugos ir veikla: 1 pavedimų priėmimas ir perdavimas; 2 pavedimų vykdymas klientų sąskaita; 3 sandorių sudarymas savo sąskaita; 4 finansinių priemonių portfelio valdymas; 5 investavimo rekomendacijų teikimas; 6 finansinių priemonių pasirašymas ir arba platinimas įsipareigojant jas išplatinti; 7 finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti; 8 daugiašalės prekybos sistemos administravimas.

Investuotojas — asmuo, nuosavybės teise turintis finansinių priemonių arba ketinantis jų įsigyti.

Klientas — fizinis ar juridinis asmuo, kuriam finansų maklerio įmonė teikia investicines paslaugas ir arba papildomas paslaugas. Kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė toliau — valdymo įmonė — kaip tai apibrėžta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.

Kontrolė — kaip tai apibrėžta Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme. Kredito įstaiga — kaip tai apibrėžta Finansų įstaigų įstatyme. Nepriekaištingos reputacijos asmenys: 1 kurie nėra teisti už labai sunkų ar sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar nusižengimą finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams; 2 kurie nėra teisti už šios dalies 1 punkte nenumatytą nusikaltimą ar nusižengimą arba kurių teistumas yra išnykęs ar panaikintas; 3 nepiktnaudžiaujantys alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis arba psichotropinėmis medžiagomis.

kas yra daugiašalė prekybos sistema

Neprofesionalusis klientas — klientas, kuris nepriskiriamas nei kas yra daugiašalė prekybos sistema profesionaliųjų klientų, nei prie tinkamų sandorio šalių. Pagrindinė sutarties šalis — kaip tai apibrėžta Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatyme.

Patronuojanti įmonė — kaip tai apibrėžta Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme. Pavedimų vykdymas klientų sąskaita — veikla, kuria siekiama kliento sąskaita sudaryti pirkimo—pardavimo sandorius dėl vienos ar kelių finansinių priemonių.

 1. Prekybos pasirinkimo sandorių apimtis
 2. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos.
 3. Demark prekybos rodikliai
 4. Да показалось, что я услышал какой-то шум.

Perleidžiamieji vertybiniai popieriai — kapitalo rinkoje cirkuliuojantys vertybiniai popieriai išskyrus mokėjimo priemonesįskaitant, bet neapsiribojant šiais vertybiniais popieriais: 1 bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, partnerystės pagrindu veikiančių bendrijų ir kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų; 2 obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl ne nuosavybės vertybinių popierių; 3 kiti vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti ar perleisti perleidžiamuosius vertybinius popierius arba lemiantys piniginius atsiskaitymus, nustatomus atsižvelgiant į perleidžiamuosius vertybinius popierius, valiutas, palūkanų normas, pajamingumą, biržos prekes arba kitus indeksus ar priemones.

Finansinių priemonių portfelio valdymas — klientų portfelių, kas yra daugiašalė prekybos sistema kurių sudėtį įeina viena ar daugiau finansinių priemonių, valdymas savo nuožiūra pagal individualų kiekvieno kliento pavedimą. Priežiūros institucija — Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, taip pat kitų valstybių narių kompetentingos institucijos, vykdančios analogiškas funkcijas.