Korporacinio lygio strategijos diversifikavimas ppt,

Cofnas A. Susijusi su artimais produktais, kur X įmonė siekia išnaudoti marketinge, gamyboje, technologijoje ir kitose srityse sinergijos teikiamą naudą. Kokią įtaką kapitalo sumažinimas turėtų AHP kompanijai? Kaip veikia Forex rinka ir koks yra Forex veikimo principas?

korporacinio lygio strategijos diversifikavimas ppt

Pagal R. GinevičiųProduktų, kurie skiriasi nuo įmonėje gaminamų tuo, kad sudaro galimybes juos realizuoti naujose rinkose, gamybą ir pardavimą; Įsiliejimą į naujas rinkas, kurios skiriasi tuo, kad sudaro įmonei sąlygas gaminti naujus produktus; Papildomas diversifikavimo požymis — sprendimų, susijusių su gamybos kitos pagrindinės veiklos programos plėtojimu, ilgalaikiškumas nekeičiant tos veiklos, kuri įmonei yra svarbiausia.

Diversifikacijos rūšys 1. Susijusi gimininga.

korporacinio lygio strategijos diversifikavimas ppt

Susijusi su artimais produktais, kur X įmonė siekia išnaudoti marketinge, gamyboje, technologijoje ir kitose srityse sinergijos teikiamą naudą. Nesusijusi negimininga. Linkusi turėti ryšį su skirtingais produktais, kai įgijamos kitos įmonės, veikiančios kitose veiklose.

Įmonės diversifikavimo galimybių ribos pagal R. Porterio strategijos Strateginis konkurencinis pranašumas Mažos išlaidos Klientų suvokiamas unikalumas Platus taikinys Visa rinka Strateginis taikinys Siauras taikinys Rinkos segmentas Pagrindinės būdingosios M.

Diferenciacija Vartotojo suvokta prid. Susikoncentravimas į diferenciaciją Suvokta prid.

korporacinio lygio strategijos diversifikavimas ppt

Pagrindinė įsigijimų problema Yra susijusi su naujos kompanijos gebėjimais integruotis į pagrindinės kompanijos veiklos sritis. Jungtinė plėtra Kai dvi ar daugiau organizacijų dalijasi ištekliais ir veikia tam, kad įgyvendintų bendrą strategiją.

korporacinio lygio strategijos diversifikavimas ppt